Symptomen van zuurstofgebrek in de hersenen


Editor'S Choice
Cryotherapie - Behandeling om wratten te bevriezen
Cryotherapie - Behandeling om wratten te bevriezen
Hypoxie is de afname van de toevoer van zuurstof naar de weefsels van het lichaam. Het gebrek aan zuurstof in het bloed, dat ook hypoxemie kan worden genoemd, is een ernstige aandoening die kan leiden tot ernstige weefselschade en bijgevolg tot het risico van overlijden. De hersenen zijn in deze situatie een orgaan met een beperkte nierfunctie omdat de cellen in ongeveer 5 minuten kunnen sterven als gevolg van zuurstofgebrek, dus wanneer tekenen van hypoxie worden geïdentificeerd, zoals kortademigheid, geestelijke verwarring, duizeligheid, flauwvallen, coma of het is belangrijk om zo snel mogel