ANTICONCEPTIE KAN TROMBOSE VEROORZAKEN? - VRUCHTBAARHEID EN ANTICONCEPTIE

Hoe het anticonceptivum het risico op trombose verhoogtEditor'S Choice
Hoe en wanneer je je handen moet wassen
Hoe en wanneer je je handen moet wassen
Het gebruik van voorbehoedmiddelen kan de kans op het ontwikkelen van een veneuze trombose vergroten, wat de vorming van een stolsel in een ader is, gedeeltelijk of volledig blokkering van de bloedstroom. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het risico op trombose klein blijft en dat het risico op trombose veel groter zal zijn door andere oorzaken, zoals roken, ziekten die de coagulatie veranderen of na een periode van immobilisatie, bijvoorbeeld door een operatie of een lange reis, bijvoorbeeld