Broken Heart Syndrome


Editor'S Choice
Antux
Antux
Broken Heart Syndrome, ook bekend als Takotsuba Cardiomyopathie, is een zeldzame aandoening die op hartaanvallen lijkende symptomen veroorzaakt, zoals pijn op de borst, kortademigheid of vermoeidheid, en die optreedt in perioden van hoge emotionele stress, zoals tijdens een aanval of na de dood van een familielid bijvoorbeeld