ANGINA VAN VINCENT - OORZAKEN, SYMPTOMEN EN BEHANDELING - ZELDZAME ZIEKTEN

Wat is Vincent's angina en hoe wordt de behandeling uitgevoerd?Editor'S Choice
Goodpasture-syndroom
Goodpasture-syndroom
Vincent's angina, ook bekend als acute necrotiserende ulceratieve gingivitis, is een zeldzame en ernstige ziekte van het tandvlees, gekenmerkt door de overmatige ontwikkeling van bacteriën in de mond, die infectie en ontsteking veroorzaakt, leidend tot de vorming van zweren en gingivale weefselsterfte.