Community Pneumonia: What It Is, Symptoms and Treatment


Editor'S Choice
Cryotherapie - Behandeling om wratten te bevriezen
Cryotherapie - Behandeling om wratten te bevriezen
Communautaire longontsteking is een ernstige longinfectie die buiten het ziekenhuis of binnen de eerste 48 uur van het verblijf in het ziekenhuis wordt veroorzaakt, waardoor symptomen zoals hoge koorts en pijn op de borst ontstaan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is deze ziekte moeilijk overdraagbaar, maar de patiënt moet direct contact vermijden door bijvoorbeeld kussen of knuffels.